fbpx
krepšelis

Aktyvios putos bekontakčiam plovimui T-Cleaner

(1 pirkėjo atsiliepimas)

T-Cleaner yra šarminis, naujausios kartos aukštos koncentracijos ploviklis, skirtas visų rūšių transporto priemonių plovimui. Susidariusios aktyvios putos puikiai tinka bekontakčiam plovimui. Ypatingai efektyvi formulė leidžia pasiekti puikius plovimo rodiklius su žymiai mažesnėmis chemijos sąnaudomis.

26.80 

Produkto kodas: TC5 Kategorijos: , ,

T-Cleaner yra šarminis, naujausios kartos aukštos koncentracijos ploviklis, skirtas visų rūšių transporto priemonių plovimui. Susidariusios aktyvios putos puikiai tinka bekontakčiam plovimui. Ypatingai efektyvi formulė leidžia pasiekti puikius plovimo rodiklius su žymiai mažesnėmis chemijos sąnaudomis.

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

 • Labai koncentruotas, šarminis ploviklis.
 • Susidaro stabilios, patvarios putos.
 • Stipriai putoja.
 • Gali nuvalyti net nepatrynus šepečiu.

SAVYBĖS

 • Puikiai suminkština ir tirpdo susidariusį purvą.
 • Šalina net įsisenėjusį kelio dangos purvą, suodžius, tepalus, vabzdžių liekanas.
 • Atpalaiduotas purvas lengvai pašalinamas nuo paviršiaus
 • Saugus chromuotiems, dažytiems, guminiams, plastikiniams paviršiams.
 • Lengvai nuskalaujamas.

T-Cleaner rekomenduojamas visų transporto priemonių – motociklų, lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, riedmenų – plovimui. Ploviklis naudojamas sunkvežimių automatinėse bei rankinėse plovyklose, lengviems automobiliams – ir „bekontaktėse“ plovimo sistemose.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

 1. Koncentracija, naudojama atsižvelgiant į užterštumo laipsnį:
  - purškimo sistema 1:20 – 1:50
  - putų generatorius 1:5 – 1:10
  - dozatorius (dozatron) 0,3 – 0,5
 2. Užpurkšti ant plaunamo paviršiaus iš apačios į viršų ir leisti suveikti 2-3 min.
 3. Nuplauti gausia aukšto slėgio vandens srove.

Dėmesio! Neleisti priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus. Nepurkšti ant įkaitusių paviršių. Prieš plaunant būtinai patikrinti jautresnių paviršių atsparumą.

5L

ghs05_korozijaPAVOJUS
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
P260 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją

Klientų atsiliepimai

(1 pirkėjo atsiliepimas)
1 review for Aktyvios putos bekontakčiam plovimui T-Cleaner
 1. Mykolas Stundžia (įsigijo produktą)

  Puiki priemone motokrose😊

Add a review

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0